Onderwijsinstellingen

Academische vaardigheden

Voor universiteiten en hogescholen verzorgt Merel Rijvordt M.Sc. werk­colleges op het gebied van:

  1. Schrijfvaardigheden: onder andere een academische schrijfstijl hanteren, een duidelijke opbouw maken van onderzoeksverslagen en scripties en het zoeken naar en verwerken van wetenschappelijke bronnen.
  2. Onderzoeksvaardigheden: het schrijven van een onderzoeksvoorstel, het uitvoeren van onderzoek en het verwerken van en rapporteren over onderzoeksdata. Dit kan zij begeleiden voor zowel kwalitatief onderzoek (o.a. interviews afnemen en coderen) als kwantitatief onderzoek (dataverwerking in SPSS).

Scriptiebegeleiding

Voor de studies economie, psychologie, bedrijfskunde en communicatiewetenschap verzorgt Merel Rijvordt scriptiebegeleiding.  De focus ligt daarbij op een logische en duidelijke opbouw, het verwerken van wetenschappelijke bronnen in een theoretisch kader, methodische verantwoording, rapporteren over praktijkonderzoek en analyseren.