In vier stappen goed parafraseren

colored-pencils-374137Veel studenten vinden het lastig om te parafraseren: ideeën van andere auteurs in eigen woorden opschrijven. Een valkuil is om veel citaten te gebruiken. Dat lijkt makkelijk, omdat je zo minder hoeft te parafraseren. Wees echter zuinig met citeren; citeer alleen die tekst die absoluut in de woorden van de oorspronkelijke auteur dienen te worden weergegeven. Dat kan bijvoorbeeld een definitie zijn. Verder schrijf je het liefst zoveel mogelijk in je eigen woorden.

Je kunt voor goed parafraseren de volgende stappen volgen:

Stap 1: lezen
Lees het deel van het artikel of het boek dat je wilt gaan parafraseren. Vervolgens leg je het artikel of boek weg (zodat je het niet meer kunt zien).

Stap 2: schrijven of vertellen
Schrijf de belangrijkste steekwoorden op een vel papier en schrijf vanaf deze steekwoorden je eigen zinnen over hetgeen je net hebt gelezen. Check daarna of de steekwoorden niet te letterlijk overeenkomen met de steekwoorden van het artikel of het boek dat je parafraseert. Je kunt de steekwoorden vervangen door een synoniem.

Wat ook heel goed werkt is om aan iemand in je omgeving te vertellen wat je net hebt gelezen. Door te vertellen zul je sneller je eigen woorden kiezen. Is er niemand beschikbaar, spreek dan de voice recorder van je telefoon in. Gelijk nadat je de inhoud vertelt hebt, schrijf je dit uit. Blijf zo dicht mogelijk bij hoe je het verteld hebt.

Stap 3: controleren
Pak de bron er weer bij en controleer of je de ideeën van de auteur juist hebt overgebracht.

Stap 4: bronvermelding checken
Last but not least: check altijd of je een juiste bronvermelding hebt bijgevoegd. Met parafraseren gebruik je tekst en ideeën van andere auteurs en daar hoort altijd een bronvermelding bij. Voor elke zin moet duidelijk zijn wat de bron is.

Veel succes met parafraseren!