Drie redenen waarom je eigen woorden het beste zijn

Ben jij bezig met het schrijven van je scriptie of een andere tekst? Dan weet je waarschijnlijk al dat je de tekst in je eigen woorden moet schrijven mét correcte bronvermeldingen: parafraseren. Maar waarom is dit nu zo belangrijk?

1. Met stip op één staat natuurlijk plagiaat. Woorden van een andere bron overnemen zonder bronvermelding is plagiaat. Bij plagiaat gaat het om het overnemen van woorden, maar ook om het overnemen van ideeën. Ook zelfplagiaat mag niet. Heb je een eerder werkstuk geschreven waarvan je delen opnieuw wilt gebruiken, dan moet je een verwijzing naar je eigen eerdere werk opnemen. Letterlijk overnemen van tekst met bronvermelding mag wel, maar dit wordt dan een citaat.

2. Te letterlijk tekst overnemen zorgt ervoor dat je teveel tekst overneemt. Je krijgt dan een samenvatting van bestaande bronnen achterelkaar. Bestaande theorieën en eerder onderzoek bespreken is noodzakelijk, maar alleen voor die onderdelen waar ze bijdragen aan jouw specifieke onderzoek. Schrijf dus alleen in eigen woorden op wat echt relevant is voor jouw insteek van het onderwerp.

3. Op het moment dat je tekst letterlijk van verschillende andere bronnen overneemt, krijg je stijlbreuken. De letterlijk gekopieerde tekst zal namelijk anders zijn dan de rest van je tekst en deze wisseling in stijl valt op. Afgelopen najaar leverden twee van mijn studenten een onderzoeksverslag in met dezelfde zin “De beroepsgroep van controlerende accountants ligt onder vuur”. In een verder zakelijke tekst springt zo’n zin met beeldspraak (‘onder vuur liggen’) er direct uit. De gebruikte bron bleek overigens hetzelfde te zijn, namelijk Z24 (2014). Deze zin was duidelijk te letterlijk overgenomen.

Wil je nu graag weten hoe je dan gemakkelijk tekst in je eigen woorden schrijft? Lees dan mijn blog In vier stappen goed parafrasen.

Gebruikte bronnen:
Z24 (2014). Accountants willen publiek vertrouwen herwinnen maar niet minder verdienen. Geraadpleegd op http://www.z24.nl/ondernemen/accountants-willen-publiek-vertrouwen-herwinnen-maar-niet-minder-verdienen-499290

In vier stappen goed parafraseren

colored-pencils-374137Veel studenten vinden het lastig om te parafraseren: ideeën van andere auteurs in eigen woorden opschrijven. Een valkuil is om veel citaten te gebruiken. Dat lijkt makkelijk, omdat je zo minder hoeft te parafraseren. Wees echter zuinig met citeren; citeer alleen die tekst die absoluut in de woorden van de oorspronkelijke auteur dienen te worden weergegeven. Dat kan bijvoorbeeld een definitie zijn. Verder schrijf je het liefst zoveel mogelijk in je eigen woorden.

Je kunt voor goed parafraseren de volgende stappen volgen:

Stap 1: lezen
Lees het deel van het artikel of het boek dat je wilt gaan parafraseren. Vervolgens leg je het artikel of boek weg (zodat je het niet meer kunt zien).

Stap 2: schrijven of vertellen
Schrijf de belangrijkste steekwoorden op een vel papier en schrijf vanaf deze steekwoorden je eigen zinnen over hetgeen je net hebt gelezen. Check daarna of de steekwoorden niet te letterlijk overeenkomen met de steekwoorden van het artikel of het boek dat je parafraseert. Je kunt de steekwoorden vervangen door een synoniem.

Wat ook heel goed werkt is om aan iemand in je omgeving te vertellen wat je net hebt gelezen. Door te vertellen zul je sneller je eigen woorden kiezen. Is er niemand beschikbaar, spreek dan de voice recorder van je telefoon in. Gelijk nadat je de inhoud vertelt hebt, schrijf je dit uit. Blijf zo dicht mogelijk bij hoe je het verteld hebt.

Stap 3: controleren
Pak de bron er weer bij en controleer of je de ideeën van de auteur juist hebt overgebracht.

Stap 4: bronvermelding checken
Last but not least: check altijd of je een juiste bronvermelding hebt bijgevoegd. Met parafraseren gebruik je tekst en ideeën van andere auteurs en daar hoort altijd een bronvermelding bij. Voor elke zin moet duidelijk zijn wat de bron is.

Veel succes met parafraseren!