Hoe schrijf je een goede inleiding?

Vaak begin je bij het schrijven van je scriptie met je inleiding. Het is een belangrijk onderdeel van je scriptie, omdat de lezer ook hier begint met lezen. Voor de lezer moet het gelijk duidelijk worden waarom jouw onderzoek relevant is. Een goede inleiding bestaat uit een aantal vaste elementen, die hierna besproken worden.

Aanleiding
In de eerste alinea’s introduceer je je onderwerp. Het is belangrijk dat je aanleiding actueel is, omdat het anders geen zin heeft om dit onderwerp te onderzoeken. Verder moet er een concrete vraag of probleem zijn dat je wilt onderzoeken. Onderbouw je aanleiding altijd met bronnen. In de aanleiding kun je heel goed wat cijfers geven, om aan te geven hoe groot een probleem is, voor wie dit een probleem is, etc. De aanleiding is nooit persoonlijk, het is natuurlijk heel mooi dat je persoonlijk betrokken bent bij je onderwerp, maar dat vermeld je niet. De scriptie moet namelijk voor de praktijk of de wetenschap interessant zijn.

Achtergrond opdracht of onderwerp
Veel hbo-studenten hebben een opdrachtgever waarvoor ze de scriptie schrijven. Geef dan aan wat de opdrachtgever wilt bereiken (bijvoorbeeld meer omzet genereren) en wat het doel van de opdracht is (bijvoorbeeld een marketingplan ontwikkelen). Je schetst hier ook de context van het probleem. Zorg er wel voor dat je het kort houdt, het is echt een inleiding.

Universitaire studenten geven bij dit onderdeel kort aan welke wetenschappelijke discussie er speelt over dit onderwerp; de uitwerking volgt in het theoretisch kader. Dat er een wetenschappelijke discussie speelt is belangrijk, dat maakt het interessant om meer onderzoek naar dit onderwerp uit te voeren. Verder kun je enkele relevante onderdelen uit de theorie benoemen, in ieder geval die onderdelen die nodig zijn voor een goed begrip van je centrale vraag.

Centrale vraag
Je centrale vraag is natuurlijk het belangrijkste onderdeel en dit is waar je hele inleiding naar toe moet werken. Je centrale vraag mag nooit uit de lucht komen vallen, alle begrippen uit je centrale vraag moeten al geïntroduceerd zijn in de tekst ervoor. Indien je deelvragen hebt, noem je deze na de centrale vraag. Je deelvragen zorgen ervoor dat je uiteindelijk een antwoord op de centrale vraag krijgt; het verband tussen hoofd- en deelvragen moet dus logisch zijn.

Onderzoeksmethode
Nu je de centrale vraag hebt geïntroduceerd, geef je kort aan hoe je dit gaat onderzoeken. Geef in ieder geval aan wat voor soort onderzoek er wordt uitgevoerd: kwalitatief of kwantitatief onderzoek? En hoe ga je dit onderzoek uitvoeren?

Werkwijze / Leeswijzer
Hier geef je kort aan hoe de rest van de scriptie is opgebouwd.

Last but not least

  • Start gewoon met schrijven van de inleiding. De inleiding hoeft zeker niet in één keer helemaal goed te zijn. Vaak pas je de inleiding nog aan, als je de hele scriptie hebt geschreven
  • Check altijd de eisen van jouw opleiding voor het schrijven van een scriptie.
  • Let op een zakelijke schrijfstijl: geen beeldspraak, geen spreektaal, geen ik / jij / wij etc.

Dé manier om een goed onderwerp voor je scriptie te kiezen

Als jij de komende paar maanden je scriptie gaat schrijven, is het belangrijk dat je een onderwerp kiest dat je écht interessant vindt! Tegelijkertijd moet je een goed onderzoek kunnen uitvoeren naar dit onderwerp. Hoe begin je?

1. Start met bestaand onderzoek: blader door je studieboeken en door vakbladen. Verder kun je kijken wat je in de krant leest over jouw vakgebied. De onderwerpen die je interessant vindt, houd je bij op een lijst.

2. Kies uit deze lijst drie onderwerpen die je het liefste verder wilt uitwerken. Voor deze drie onderwerpen werk je 1 A4 uit per onderwerp. Per onderwerp bedenk je het volgende:
– Wat maakt dit onderwerp actueel?
– Wat maakt dit onderwerp wetenschappelijk gezien interessant?
– Welke vraag over dit onderwerp kan ik in een onderzoek beantwoorden? En wat voegt het antwoord toe aan de kennis over dit onderwerp?
– Is er voldoende literatuur over dit onderwerp te vinden?
– Wat vind ik leuk aan dit onderwerp?

3. Het uitwerken kost tijd, maar betaalt zich later terug. Niets is zo vervelend als straks vastlopen omdat je onderwerp toch niet onderzoekswaardig blijkt te zijn.Kies met welk onderwerp je verder gaat. Ik raad je aan om in ieder geval te gaan voor een actueel onderwerp, dan is de kans groter dat je onderzoek echt wat toevoegt. Is een onderwerp al uitgebreid onderzocht, kies dan voor een vernieuwende invalshoek. Verder is het voor je theoretisch kader belangrijk dat er voldoende literatuur over het onderwerp te vinden is. Het belangrijkste is echter dat jij in deze fase enthousiast bent over het onderwerp. De komende maanden ben je immers bezig met het onderzoeken van dit specifieke onderwerp.

Drie redenen waarom je eigen woorden het beste zijn

Ben jij bezig met het schrijven van je scriptie of een andere tekst? Dan weet je waarschijnlijk al dat je de tekst in je eigen woorden moet schrijven mét correcte bronvermeldingen: parafraseren. Maar waarom is dit nu zo belangrijk?

1. Met stip op één staat natuurlijk plagiaat. Woorden van een andere bron overnemen zonder bronvermelding is plagiaat. Bij plagiaat gaat het om het overnemen van woorden, maar ook om het overnemen van ideeën. Ook zelfplagiaat mag niet. Heb je een eerder werkstuk geschreven waarvan je delen opnieuw wilt gebruiken, dan moet je een verwijzing naar je eigen eerdere werk opnemen. Letterlijk overnemen van tekst met bronvermelding mag wel, maar dit wordt dan een citaat.

2. Te letterlijk tekst overnemen zorgt ervoor dat je teveel tekst overneemt. Je krijgt dan een samenvatting van bestaande bronnen achterelkaar. Bestaande theorieën en eerder onderzoek bespreken is noodzakelijk, maar alleen voor die onderdelen waar ze bijdragen aan jouw specifieke onderzoek. Schrijf dus alleen in eigen woorden op wat echt relevant is voor jouw insteek van het onderwerp.

3. Op het moment dat je tekst letterlijk van verschillende andere bronnen overneemt, krijg je stijlbreuken. De letterlijk gekopieerde tekst zal namelijk anders zijn dan de rest van je tekst en deze wisseling in stijl valt op. Afgelopen najaar leverden twee van mijn studenten een onderzoeksverslag in met dezelfde zin “De beroepsgroep van controlerende accountants ligt onder vuur”. In een verder zakelijke tekst springt zo’n zin met beeldspraak (‘onder vuur liggen’) er direct uit. De gebruikte bron bleek overigens hetzelfde te zijn, namelijk Z24 (2014). Deze zin was duidelijk te letterlijk overgenomen.

Wil je nu graag weten hoe je dan gemakkelijk tekst in je eigen woorden schrijft? Lees dan mijn blog In vier stappen goed parafrasen.

Gebruikte bronnen:
Z24 (2014). Accountants willen publiek vertrouwen herwinnen maar niet minder verdienen. Geraadpleegd op http://www.z24.nl/ondernemen/accountants-willen-publiek-vertrouwen-herwinnen-maar-niet-minder-verdienen-499290

In vier stappen goed parafraseren

colored-pencils-374137Veel studenten vinden het lastig om te parafraseren: ideeën van andere auteurs in eigen woorden opschrijven. Een valkuil is om veel citaten te gebruiken. Dat lijkt makkelijk, omdat je zo minder hoeft te parafraseren. Wees echter zuinig met citeren; citeer alleen die tekst die absoluut in de woorden van de oorspronkelijke auteur dienen te worden weergegeven. Dat kan bijvoorbeeld een definitie zijn. Verder schrijf je het liefst zoveel mogelijk in je eigen woorden.

Je kunt voor goed parafraseren de volgende stappen volgen:

Stap 1: lezen
Lees het deel van het artikel of het boek dat je wilt gaan parafraseren. Vervolgens leg je het artikel of boek weg (zodat je het niet meer kunt zien).

Stap 2: schrijven of vertellen
Schrijf de belangrijkste steekwoorden op een vel papier en schrijf vanaf deze steekwoorden je eigen zinnen over hetgeen je net hebt gelezen. Check daarna of de steekwoorden niet te letterlijk overeenkomen met de steekwoorden van het artikel of het boek dat je parafraseert. Je kunt de steekwoorden vervangen door een synoniem.

Wat ook heel goed werkt is om aan iemand in je omgeving te vertellen wat je net hebt gelezen. Door te vertellen zul je sneller je eigen woorden kiezen. Is er niemand beschikbaar, spreek dan de voice recorder van je telefoon in. Gelijk nadat je de inhoud vertelt hebt, schrijf je dit uit. Blijf zo dicht mogelijk bij hoe je het verteld hebt.

Stap 3: controleren
Pak de bron er weer bij en controleer of je de ideeën van de auteur juist hebt overgebracht.

Stap 4: bronvermelding checken
Last but not least: check altijd of je een juiste bronvermelding hebt bijgevoegd. Met parafraseren gebruik je tekst en ideeën van andere auteurs en daar hoort altijd een bronvermelding bij. Voor elke zin moet duidelijk zijn wat de bron is.

Veel succes met parafraseren!