Zes manieren om je uitstelgedrag tegen te gaan

Uitstelgedrag onder studenten

Stel jij regelmatig je scriptie of andere opdrachten uit? De kans hierop is vrij groot. Maar liefst 70% van de studenten blijkt taken uit te stellen volgens een artikel op Psychology Today (Vitelli, 2013). Uitstelgedrag hangt volgens Vitelli (2013) af van onze persoonlijkheid, onze motivatie en de omstandigheden. Vanuit deze drie factoren zijn er verschillende soorten uitstellers te herkennen. Wat voor soort uitsteller ben jij? En hoe kun je jouw uitstelgedrag tegengaan, zodat je je scriptie afmaakt?

Zes typen uitstellers

 • De perfectionistische uitsteller: je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen. Je vindt het heel lastig om de eerste zin op papier te zetten. Het nadeel hiervan is dat het werken aan je scriptie je veel tijd kost. Een risico is dat je uiteindelijk geen scriptie inlevert.
 • De gedemotiveerde uitsteller: eigenlijk wil je die hele scriptie niet schrijven. Er zijn 1001 activiteiten die jij leuker vindt. Een gebrek aan motivatie gaat vaak gekoppeld met slechte scriptiebegeleiding.
 • De ‘ik presteer goed onder druk’ uitsteller: jij presteert nu eenmaal beter onder druk. In de praktijk komen studenten hier goed mee weg bij kleine opdrachten, maar niet bij het schrijven van de scriptie. Je scriptie is immers te groot om één of twee weken voor de deadline nog helemaal te schrijven.
 • De energieke uitsteller: je start wel met je scriptie, maar kunt je aandacht er onmogelijk bijhouden. Er dienen zich alweer andere interessante projecten aan (zowel binnen als buiten de studie). Studenten met ADD of ADHD zullen zich hierin herkennen.
 • De onzekere uitsteller: je vindt het heel spannend om je scriptie te schrijven. Als je geen actie onderneemt, kan het niet mis gaan en krijgt je zelfvertrouwen geen deuk.
 • De gestreste uitsteller: je scriptie levert veel stress op en daar hebben jij en je omgeving last van. Soms loop je vast door de stress en kost het je daarom veel moeite om te schrijven.

Ik ben benieuwd in welk type uitsteller jij jezelf herkent! Mogelijk heb je een andere ‘goede’ reden om uit te stellen. De vraag is natuurlijk HOE je dit uitstelgedrag nu tegengaat.

Zes manieren om je uitstelgedrag tegen te gaan

 • De perfectionistische uitsteller: Focus op ‘goed genoeg’; het hoeft niet perfect. Bedenk dagelijks een doel, waarbij het goed genoeg is. Maak dit doel zo concreet mogelijk en gericht op resultaat (op schrijven dus!). Een goed doel is elke dag één pagina schrijven over een specifiek onderdeel van je scriptie. Meer over goed genoeg (satisficing) versus perfectionisme (maximizing) lees je in dit artikel.
 • De gedemotiveerde uitsteller: zorg voor iemand in je omgeving die jou weer kan motiveren. Als de mogelijkheid er is, zoek dan een andere scriptiebegeleider. En bedenk voor jezelf: wat levert een goede scriptie jou straks allemaal op, waar je wel enthousiast van wordt? Schrijf dit op, plak er inspirerende foto’s bij en hang het boven je bureau.
 • De ‘ik presteer goed onder druk’ uitsteller: zorg voor kleine tussentijdse deadlines. Maak deze zo dwingend mogelijk, door ze af te stemmen met je scriptiebegeleider.
 • De energieke uitsteller: leer te focussen. Werk in vaste maar korte tijdsblokken, waarbij je werken aan je scriptie afwisselt met pauzes. Maak je planning zo concreet mogelijk: bedenk niet alleen dat je gaat schrijven, maar ook wanneer je gaat schrijven, waar en hoe.
 • De onzekere uitsteller: wees lief voor jezelf. Het schrijven van een scriptie is zeker spannend en dat gevoel mag er ook zijn. Zorg voor een begeleider die vooral ook de sterke punten van je scriptie en afstudeeronderzoek benoemt en laat zien hoe je deze sterke punten kunt uitbouwen.
 • De gestreste uitsteller: richt je op wat je al bereikt hebt in plaats van op wat je nog moet doen. Bij stressgevoelens kun je ademhalingsoefeningen doen om rustig te worden: adem regelmatig gedurende een minuut zo diep mogelijk in naar je buik. Bouw verder voldoende pauzes in en zorg dat je naar buiten gaat om te wandelen of fietsen.

Gebruikte bronnen:
Vitelli, R. (2013). Getting around to procrastination. What causes people to procrastinate? And is it necessarily a bad thing? Geraadpleegd op https://www.psychologytoday.com/blog/media-spotlight/201307/getting-around-procrastination